Ron’s Funky Jam 26 Sep 2012 in Lokaal Vredebreuk in Den Haag

Elke 4e woensdagavond van de maand organiseert Ron Baggerman een Funk/Soul/Jazz/Fusion Jamsessie in Lokaal Vredebreuk op de Papestraat 38 (2513 AW) in Den Haag van 21h-middernacht. Entree is vrij. Als je mee wilt doen, geef je even bij Ron op, dan kijken we of we je in kunnen plannen. Hier is de link CLICK HIER VOOR MEER INFO DEZE FACEBOOK EVENTLINK Je kunt je opgeven via de FB-link of via mail : rbaggerman@yahoo.com